Takstblad


Takster for Vester Bjerregrav Vandværk

Priser er incl. moms

Senest opdateret 10-01-2024


Tilslutningsafgifter

Byzone

Landzone

Bidrag til hovedanlæg

9.425,00

kr.

19.576,00

kr.

Bidrag til ledningsnet

10.922,00

kr.

52.883,00

kr.

Bidrag til stikledning

8.823,00

kr.

9.788,00

kr.

I alt

29.170,00

kr.

82.247,00

kr.

Tilslutningsafgifter skal være betalt, inden tilslutningen kan foretages.


Opføres der flere boliger på samme matrikel betales en gang bidrag til stikledning.


Bidrag til hovedanlæg og ledningsnet betales for hver bolig.


Fast afgift pr. år som opkræves forud pr. 01-02 og 01-08

pr. matr. nr-bolig

975,00

kr.

m3 pris for forbrug fra 1-1000 m3

6,80

kr.

m3 pris for forbrug over 1000 m3

4,10

kr.

Endvidere skal der tillægges den til enhver tid gældende statsafgift på ledningsførte vand.

Grøn afgift til staten

7,96

kr.

Flyttegebyr betales af sælger i forbindelse med salg

200,00

kr.

Restance :

Ved restance og for sen betaling, opkræves et ekstra gebyr.

1. Rykkerskrivelse

Momsfrit

100,00

kr.

2. Rykkerskrivelse

Momsfrit

100,00

kr.

Gebyr for genudskrift af årsopgørelse

Momsfrit

200,00

kr.

Efter 2. Rykkerskrivelse vil der ske afbrydelse af vandforsyningen.

Genåbningsgebyr på 500,00 kr. samt forbundne udgifter i forbindelse med lukning og genåbning skal betales inden genåbning kan finde sted. 


Genåbningsgebyr samt udgifter i forbindelse med lukning og åbning er excl.moms