Velkommen

Når det regner, vil en del af regnen løbe i de mange bække og åer og videre ud i havet. Men en vigtig del af regnen siver ned i jorden og bliver til grundvand.

Vandressourcerne er begrænset, så når du sparer på vandet, gavner du både miljøet og din egne penge. Vi har oplevet at et toilet der løber kan koste mange tusinde kroner på ét år.


Her kan du se en række gode råd:


• Tag brusebad i stedet for karbad

• Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad

• Reparer dryppende vandhaner og toiletcisterner

• Vandbesparende toilet (toilet med stort og lille skyl)

• Monter en vandsparer på din bruser og dine vandhaner

• Lad ikke hanen løbe, mens du børster tænder

• Vask ikke op under rindende vand

• Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem

• Hold øje med dit forbrug – aflæs din vandmåler mindst én gang om måneden.Vand i hverdagen


Hvordan møder du vand derhjemme?


Gå på opdagelse i Vandetsvej.dk og lær om vandets kredsløb

Før du graver.                                       
Alle med erhvervsmæssigt formål, der skal grave i offentlige vejarealer eller private fællesveje, skal undersøge, om der er andre ledningsejerne i det område, hvor der skal grave. Din forespørgsel skal sendes til ledningsejerne via Ledningsejerregistreret (LER), inden du påbegynder arbejdet.


Ledningsejerregistreret (LER) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, samt placering af ledningerne. Formålet med LER-registret er at undgå graveskader.


Foruden LER-oplysninger skal du også huske at søge gravetilladelse hos de relevante vejmyndigheder, inden arbejdet påbegyndes.


Link til ledningsejerregistret LER


Gravetilladelse

Opgravning i vejareal kræver tilladelse, som skal indhentes inden arbejdet påbegyndes.


http://viborg.dk