Hjem

Velkommen til Vester Bjerregrav Vandværks hjemmeside. 
Her kan du finde vandanalyserapporter, info om vandet i området, vedtægter fra
bestyrelsen og mere.

Vand i hverdagen


Hvordan møder du vand derhjemme?
Gå på opdagelse i Vandetsvej.dk og lær om vandets kredsløb

Gode råd


• Reparer dryppende vandhaner og toiletcisterner

• Vandbesparende toilet (toilet med stort og lille skyl)

• Monter en vandsparer på din bruser og dine vandhaner

• Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem

• Hold øje med dit forbrug – aflæs din vandmåler mindst én gang om måneden.


Før du graver

Alle med erhvervsmæssigt formål, der skal grave i offentlige vejarealer eller private fællesveje, skal undersøge, om der er andre ledningsejerne i det område, hvor der skal graves. Din forespørgsel skal sendes til ledningsejerne via Ledningsejerregistreret (LER), inden du påbegynder arbejdet.


Ledningsejerregistreret (LER) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, samt placering af ledningerne. Formålet med LER-registret er at undgå graveskader.


Foruden LER-oplysninger skal du også huske at søge gravetilladelse hos de relevante vejmyndigheder, inden arbejdet påbegyndes.


Link til ledningsejerregistret LER


Gravetilladelse

Opgravning i vejareal kræver tilladelse, som skal indhentes inden arbejdet påbegyndes


Analyserapporter

Se info om dit drikkevand og find seneste rapporter

Takstblad

Find tilslutningsafgifter, statsafgifter, rykkerbeskrivelse mm.

Info

Find info om vandets hårhed, regulativer, referater, drift af vandværk mm.

Bestyrelse

Find kontaktinformationer på bestyrrelsesmedlemmer, vedtægter mm.