Info

VANDETS HÅRDHED


Hårdheden i vand er en betegnelse for hvor meget calcium og magnesium der er i dit drikkevand. 


For meget hårdhed i vand giver kalk i bruseren og i dit toilet.

“Hårdhed” beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odH).


Vandets hårdhed i Danmark ligger mellem 5 og 30 odH.

“Hårdt vand” har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen. Jo hårdere vandet er, desto mere vaskemiddel skal der bruges.


Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet.


  • Et stort indhold giver hårdt vand 30 odH
  • Et lille indhold giver blødt vand 5 odH


Hårdhedsgraden i vandet fra Bjerregrav Vandværk ligger på 10

Yderligere info

Vandværks drift :


Torben Sørensen 40198339

Lasse Bay 40645757


Ved tekniske problemer eller andet er man velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, eller vandværks passeren.


Som husejer i Bjerregrav og omegn er man medlem af Bjerregrav Vandværk, når man får leveret vand fra værket.

Regulativ

Regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledning

Aflæsning af vand

Vandværket foretager selv aflæsning af jeres vandur.


Dette foregår ved at vi lige vender forbi jer og på denne måde kan fjernaflæse jeres forbrug.


Så i skal ikke foretage jer noget med mindre i bliver kontaktet af vandværket direkte.