Takstblad


For Vester Bjerregrav Vandværk

Priser er incl. moms

Tilslutningsafgifter

Byzone

Landhus m.v

Landbrug

Bidrag til hovedanlæg

kr. 6.100,00

kr. 7.410,00

kr. 11.115,00

Bidrag til ledningsnet

kr. 6.482,50

kr. 30.859,55

kr. 49.422,90

Bidrag til stikledning

kr. 5.598,30

kr. 5.598,30

kr. 5.598,30

I alt

kr. 18.180,80

kr. 43.867,85

kr. 66.136,20

Tilslutningsafgifter skal være betalt, inden tilslutningen kan foretages. Opføres der flere boliger på samme matrikel betales en gang bidrag til stikledning. Bidrag til hovedanlæg og ledningsnet betales for hver bolig.


Fast afgift pr. år som opkræves forud pr. 01-02 og 01-10.

pr. matr. nr-bolig

kr 650,00

m3 pris for forbrug fra 1-1000 m3

kr 4,80

m3 pris for forbrug over 1000 m3

kr 2,53

Endvidere skal der tillægges den til enhver tid gældende statsafgift på ledningsførte vand.

Grøn afgift til staten

kr. 7,73

Bidrag til grundvandsbeskyttelse

kr. 0,24

Flyttegebyr betales af sælger i forbindelse med salg

kr. 200,00

Restance :

Ved restance og for sen betaling, opkræves et ekstra gebyr.

1. Rykkerskrivelse

Momsfrit

kr. 100,00

2. Rykkerskrivelse

Momsfrit

kr. 100,00

Gebyr for genudskrift af årsopgørelse

Momsfrit

kr. 200,00


Efter 2. Rykkerskrivelse vil der ske afbrydelse af vandforsyningen.

Genåbningsgebyr på 500,00 kr. samt forbundne udgifter i forbindelse med lukning og genåbning skal betales inden genåbning kan finde sted. 


Genåbningsgebyr samt udgifter i forbindelse med lukning og åbning er excl.moms


© Vester Bjerregrav Vandværk